.
ისტორიები
ორეულების არსებობას არავინ უარყოფს, თუმცა ზოგჯერ ეს უბრალოდ მსგავსებაა.
06.06.2017
ყველასათვის მოსაწონი მასწავლებელი დიდი იშვიათობაა და სწორედ ასეთ იშვიათ ხალხს გაგაცნობთ.
06.06.2017
მსახიობები არა მარტო ფილმებში ირგებენ განსხვავებულ იმიჯს, არამედ საზოგადოებაშიც, ვინაიდან მუდამ ყურადღების ცენტრში არიან.
05.06.2017
დროის წინსვლა და ასაკის მატება გარდაუვალი რამაა, მაგრამ მთავარია სულიერად დავრჩეთ ახალგაზრდები.
31.05.2017
გამორჩეული მსახიობი, რომელმაც უამრავი ფილმი დაგვიტოვა ანდერძად.
21.05.2017
თანამედროვე მწერლის ნათია ჯაგოდნიშვილის ახალი მოთხრობა
30.04.2017
თანამედროვე ავტორის ნათია ჯაგოდნიშვილის ახალი მოთხრობა
28.04.2017
თანამედროვე მწერლის ნათია ჯაგოდნიშვილის ახალი მოთხრობა
25.04.2017
თანამედროვე მწერლის ნათია ჯაგოდნიშვილის ახალი მოთხრობა
23.04.2017
თანამედროვე მწერლის ნათია ჯაგოდნიშვილის ახალი მოთხრობა
21.04.2017
თანამედროვე მწერლის ნათია ჯაგოდნიშვილის ახალი მოთხრობა
18.04.2017